Καρπούζι

iliasfruits watermelon

Πικοιλίες καρπουζιού: Crimson tide, Obla, Caravan, Samantha, Celine, Starfresh, Byblos, Carla, David, Timola, Celebration, Esmeralda

Διαθεσιμότητα

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

GlobalGAP II

BRC

 

Gallery