Φράουλα

Οι ποικιλίες μας Fortuna και Camarosa καλλιεργούνται σε ιδιόκτητα θερμοκήπια

Διαθεσιμότητα

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

GlobalGAP II

BRC

 

Gallery