Αυστηρές προδιαγραφές

Όλες οι πρώτες και βοηθητικές ύλες, καθώς και τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούμε, πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές των σύγχρονων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων. Επιπλέον, επενδύουμε διαρκώς με τον καλύτερο και τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό στον τομέα των γεωργικών προϊόντων.