Ποιστοποιημένοι παραγωγοί

Σε συνεχή συνεργασία με ένα δίκτυο παραγωγών - μελών, χρησιμοποιούμε σωστά καθορισμένο και πιστοποιημένων πρώτων υλών, σύμφωνα με το πρότυπο GLOBALG.A.P, επιτυγχάνοντας την παραγωγή ασφαλών γεωργικών προϊόντων, κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων..